Regionale belasting
Kantoor waterschap Rijn en IJssel

Naast de gemeentelijke belasting ontvangt  u ook een aanslag voor een regionale belasting.

Waterschapsbelasting:

Deze belasting wordt geheven door het waterschap Rijn en IJssel.

Het kantoor hiervan is gevestigd in Doetinchem, aan de Liemersweg 2 postcode 7006 GG. Deze belasting wordt geïnd door het bureau Gemeente- en Waterschapsbelasting (GBLT). Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar de website van het Waterschap Rijn en IJssel. U vindt daar ook de tarievenlijst. Website: www.wrij.nl.

Versie 1: 3 juni 2020.