Het verkopen van een recreatiewoning

Informatie over het verkopen van een recreatiewoning (ook wel genoemd vakantiewoning, vakantiehuis of chalet) op EuroParcs de Achterhoek, Ploegdijk 2 in Lochem.

De belangenvereniging van eigenaren van EuroParcs de Achterhoek wil u graag informeren over het proces van verkopen van een recreatiewoning. Veel van de algemene informatie hebben wij samengesteld via een aantal websites.

Overweegt u een recreatiewoning te verkopen op EuroParcs de Achterhoek dan zijn er veel zaken die aan de orde komen alvorens de verkoop bij een notaris bekrachtigd wordt.

Voordat u tot verkoop van uw recreatiewoning overgaat bent u verplicht uw recreatiewoning eerst te koop aan te bieden aan EuroParcs zelf. Door middel van een aangetekende brief of via de mail kunt u aan EuroParcs vragen of zij interesse hebben om de recreatiewoning van u terug te kopen voor de prijs die u er voor wilt hebben. Stel in de mail duidelijke een termijn wanneer u van hen een reactie verwacht. Zie hiervoor de termijn in de algemene bepalingen.

Mocht EuroParcs geen interesse hebben dan kunt u de recreatiewoning zelf te koop aan bieden of via een recreatiemakelaar dan wel een algemene makelaar.

Let op!

Als iemand uw recreatiebungalow wil kopen voor een lagere prijs dan u EuroParcs heeft aangeboden dan zult u deze lagere prijs opnieuw moeten aanbieden aan EuroParcs. Mocht EuroParcs opnieuw geen interesse hebben (moet u schriftelijk door EuroParcs laten bevestigen) dan bent u vrij om de recreatiewoning te verkopen.

Mocht u alleen in het bezit zijn van een recreatiebungalow zonder eigen grond dan is het raadzaam om de koper te adviseren om ook de grond van Europarcs te kopen en beide aktes tegelijk bij de notaris te laten passeren.

Om alleen een recreatiewoning te kopen zonder eigen grond raden wij u dan ook af.

Tips.

 • Om de vraagprijs te bepalen heeft u eigenlijk een deskundig advies nodig van een deskundige makelaar/taxateur die goed op de hoogte is van de actuele waarde van recreatiewoningen in de regio.
 • Zorg dat uw recreatiewoning er verzorgd uit ziet. Zet persoonlijke spullen even weg. Dit brengt rust in uw woning.
 • Zorg voor een neutrale inrichting met zo min mogelijk persoonlijke spullen. Voordat er een bezichtiging plaats vindt zorg er dan voor dat u het huis even lucht.
 • Zorg er voor dat kranen niet lekken, deuren niet knellen, tuin opgeruimd is en er geen groot achterstallig onderhoud is.
 • Maak een goede fotopresentatie of laat dit doen door iemand die weet hoe het moet.
 • U kunt de recreatiewoning op websites plaatsen en andere sociale media. Voorbeelden zijn o.a.: Funda, Jaap, Vakantiemakelaars en reguliere makelaars. Daarnaast kunt u gebruik maken van Marktplaats, Instagram en Facebook.
 • Als de potentiële koper een recreatiewoning wil bezichtigen dan vindt hij het niet prettig dat de eigenaar er zelf bij is. Dit geldt uiteraard niet als U de recreatiewoning zelf verkoopt. In zo’n geval geeft u de potentiële koper ruim de gelegenheid om zelf door de recreatiewoning te lopen en later met eventueel vragen te komen.
 • Mocht de koper de recreatiewoning willen kopen dat kunt u een modelverkoopovereenkomst downloaden van internet. Maar dat is niet het enige. Vaak zijn er zaken als publiekrechtelijke beperkingen, de kettingbedingen, het voorkeursrecht en ontbindende voorwaarden.
 • Kloppen de maatvoeringen van de recreatiewoning en hoe zit in het geval dat de recreatiewoning op erfpachtgrond staat.

Een deskundig makelaar is van al deze zaken op de hoogte en kan u daar goed over informeren.

 • Een koper heeft recht op de juiste informatie. Als verkoper bent u verplicht de juiste informatie te geven. “Mededelingsplicht”

Als er gebreken zijn die niet te zien zijn en u weet wel dat er gebreken zijn, dan bent u verplicht deze te melden aan de koper.

De koper is verplicht vragen hier over te stellen en u als verkoper bent verplicht hier eerlijk op te antwoorden.

 • Ontbindende voorwaarden. Als de verkoper en koper een koopovereenkomst hebben getekend dan heeft de koper nog drie dagen bedenktijd (72 uur) om af te zien van de koop. Daarnaast kan zowel de koper als verkoper in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden toevoegen.
  Voorbeeld:
  Het rond krijgen van een eventuele financiering (voor recreatiewoningen verstrekken in de regel banken geen hypotheek meer).
  Een bouwkundige keuring laten uitvoeren.
 • Ook als verkoper kun je een ontbindende voorwaarden stellen.
  Voorbeeld:
  Dat u uw recreatiewoning alleen wilt verkopen als de bank uw restschuld financiert.
  Degene die een beroep doet op de ontbindende voorwaarden moet zelf binnen een bepaalde termijn de koopovereenkomst schriftelijk ontbinden.
  Ook als verkoper kunt u eisen stellen aan de ontbindende voorwaarden die u dan moet opnemen in de koopovereenkomst.
  Voorbeeld.
  Een kopie van het keuringsrapport of de afwijzing van de geldverstrekker.
 • De koper kiest uiteindelijk bij welke notaris de koopovereenkomst getekend wordt. De notaris onderzoekt of er nog een hypotheek schuld op de recreatiewoning rust. Bij het passeren van de acte moet de recreatiewoning vrij van schuld zijn.
 • Kosten voor de overdracht. Koper en verkoper kunnen afspreken wie de kosten betaalt van de overdracht. Het gaat om een klein bedrag, zoals leveringsakte en het registreren van de akte bij het Kadaster.
 • U bent vrij of u wel of niet een makelaar inschakelt. Als u de recreatiewoning zelf wilt verkopen dan is het raadzaam om een notaris om advies te vragen. Het beste kunt u het koopcontract door een notaris laten opstellen. Een notaris is onpartijdig en deskundig hij weet precies wat de rechten en plichten zijn van verkoper en koper en is goed op de hoogte van de ontbindende voorwaarden.
 • Mocht de koper in gebreke blijven en na de bedenktijd en zonder geldige ontbindingsvoorwaarden alsnog af willen zien van de koop dan is de koper een boete verschuldigd. Deze boete is bijna altijd 10% van de afgesproken koopsom.U moet als verkoper de koper dan formeel schriftelijk “in gebreke stellen”.

Tot slot mocht u uw recreatiewoning willen verkopen dan is het raadzaam deskundigen in te schakelen een notaris (verplicht voor de levering) en een makelaar.

Via de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie kunt u een handig boekje downloaden of aanvragen. “Woning Verkopen”. Daarin staan nuttige tips.  

U kunt uw recreatiewoning ook te koop aanbieden via de website van onze belangenvereniging.

Versie 1.2: 12 juli 2022.