Verblijf op het park in de winter

Als (nieuwe) eigenaar kunt u na het afronden van de aankoop en het inrichten gaan genieten van uw recreatiewoning met tuin, de mooie bosrijke- en landelijke  omgeving en zeker ook de stad Lochem. Als Belangenvereniging raden wij u dan ook aan dat genieten vast te houden. Permanente bewoning op Resort de Achterhoek is niet toegestaan. Wel is het mogelijk 365 dagen per jaar te recreëren.

U dient over een adres te beschikken van de gemeente waar u ingeschreven staat in de basisadministratie en wat dus uw woonadres is. Voor meer uitleg en regelgeving hierover verwijzen u naar de gemeente Lochem.

Ongetwijfeld komt u ook in contact met buren en andere eigenaren van een recreatiewoning op het Resort. Dan komen er vaak verhalen los over wat iedereen heeft meegemaakt, nadat de recreatiewoning eigendom is geworden. De ene keer positief, de andere keer negatief.

Als Belangenvereniging willen we u graag informeren over de zaken en de gang van zaken waar u als eigenaar mee te maken kunt krijgen. Eigenaren die al een eigen recreatiewoning in bezit hebben zullen genoeg hiervan herkennen.

Als eerste punt:  De contacten met EuroParcs zelf:

EuroParcs stuurt u met enige regelmaat nieuwsbrieven en reclameaankondigingen. Wij vragen vooral uw aandacht voor de nieuwsbrieven. Vaak staan daar al aankondigingen in met voornemens op plannen voor het daarop volgende jaar. Veranderingen worden nog al eens eenzijdig aangekondigd en doorgevoerd. Ook al zijn hunvoornemens goed bedoeld en lijken deze in het belang van het Resort te zijn, let goed op wat er gaat veranderen en wat het ons, eigenaren, kan gaan kosten. Als Belangenvereniging houden wij dit goed in de gaten en proberen wij daar, waar mogelijk, wat aan te doen.

Als u vragen of iets te melden heeft kunt u dit doen bij de receptie van het Resort of via telefoonnummer 088-0708060. U kunt ook gebruik maken van het online meldingsysteem. Dat gaat via Topdesk. Zie de handleiding. Zij geven meestal aan of, gelijk actie te ondernemen als dat nodig is, of verwijzen u naar de juiste contactpersoon die binnen enkele dagen reageert.

Het is verstandig contact op te nemen met de parkmanager en probeer gezamenlijk een oplossing te vinden. 

De Belangenvereniging heeft sinds kort weer 2x per jaar een gesprek met een vertegenwoordiger van de directie van EuroParcs. De resultaten van dit overleg melden wij u terug op de ledenvergadering die 2x per jaar gehouden wordt.

Ieder jaar stuurt EuroParcs aan u een aantal facturen:

  • De parkservice bijdrage met toegevoegde overige kosten;
  • Voorschot GWE en de jaarafrekening GWE (gas, water, elektriciteit). Dit tenzij u met Liander zelf een contract hebt afgesloten en aangesloten bent op hun netwerk voor de levering van elektriciteit en gas. U heeft dan ook de vrije keuze voor een eigen energieleverancier;
  • De kosten voor Noodzakelijke Werkzaamheden (NZW). De Belangenvereniging heeft het bij EuroParcs voor elkaar gekregen dit voor een vast bedrag, voor een periode van 5 jaar, vast te stellen. Dit gaat over de periode van 2015 t/m 2019. Na onderhandelingen door het bestuur is het mogelijk het bedrag voor de NZW voor de jaren 2020 tot en met 2024 vast te zetten op € 260,- (inclusief BTW) per jaar. Het bedrag wordt apart van de parkservicebijdrage in rekening gebracht. Wel vinden wij dat er binnen 3 maanden na afloop van het jaar een overzicht van de NZW nota's beschikbaar gesteld moet zijn zodat wij weten waaraan de bijdrage voor de NZW is besteed. Dit overzicht kunt u individueel bij Europarcs opvragen, maar wij hebben ook aan de vertegenwoordiger van EuroParcs gevraagd dit aan het bestuur te sturen. Als bestuur informeren wij daarna de leden hierover. Eigenaren kunnen ook voor de werkelijke NZW kosten kiezen. Die worden dan jaarlijks achteraf in rekening gebracht. In de periode 2015 tot en met 2019 vielen de door Europarcs in rekening gebrachte NZW kosten aanmerkelijk hoger uit dan het vaste bedrag per jaar voor die periode;
  • Jaarlijks ontvangen de eigenaren die de kavel huren waarop hun recreatiewoning staat, een factuur voor de huur van de kavel. Europarcs heeft aangekondigd dat bij verkoop van een recreatiewoning op huurgrond de hoogte van de huur door Europarcs opnieuw wordt vastgesteld, afhankelijk van de grootte van de kavel, met een minimum van € 3.500 per jaar. Dit is bekend gemaakt in de nieuwsbrief van Europarcs van september 2020.

U krijgt diverse, overige facturen van respectievelijk

  • de gemeente Lochem (WOZ en Rioolheffing);
  • het Hoogheemraadschap Rijn en IJssel (waterschapsbelasting);
  • itt desk, voor de kosten voor tv en internet (als u zich hiervoor heeft aangemeld).

We hebben ze nog even voor u uitgewerkt:

Versie 3.1: 21 september 2021