Gemeentelijke belastingen gemeente Lochem

Zodra u op Resort De Achterhoek een recreatie woning gekocht heeft inclusief grond via het Resort De Achterhoek of particulier moet u aan de gemeente Lochem belasting betalen.

Koopt u een recreatiebungalow op een huurkavel dan betaalt Resort De Achterhoek de WOZ aanslag en de toeristenbelasting en berekent die door. Zij zijn namelijk juridisch eigenaar, omdat zij eigenaar van de grond zijn.

Gemeente Lochem int de gemeentelijke belastingen niet zelf maar heeft deze dienst uitbesteed aan Tribuut. Zodra u geregistreerd bent als eigenaar van een recreatiewoning kunt u via de DigiD-code inloggen op de website van Tribuut en kunt u uw eigen overzicht bekijken.

De gemeente kent een aantal belastingheffingen voor eigenaren van een chalet/vakantiehuis binnen de gemeentegrenzen:

 • Onroerendezaakbelasting (OZB);
 • forensenbelasting;
 • rioolheffing;
 • toeristenbelasting;

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wat is onroerendezaakbelasting?
De onroerendezaakbelasting is een belasting die u betaalt over de waarde van onroerend goed. Denkt u hierbij aan woningen, bedrijven, kantoren en winkels. Ook panden in aanbouw en grond vallen hieronder. OZB is een tijdstipbelasting. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar.

Wie betaalt onroerendezaakbelasting?
Eigenaren van een woning en eigenaren en/of gebruikers van een niet-woning betalen onroerendezaakbelasting (OZB). De onroerendezaakbelasting wordt verdeeld in twee soorten; namelijk eigenarenbelasting en gebruikersbelasting.

Eigenarenbelasting OZB
Deze OZB-belasting is voor eigenaren van een woning maar ook voor niet-woningen (hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijfspanden, een fabriek, boerderijen of onbebouwde grond).

Openbaarheid WOZ-waarde
U kunt WOZ-waarden opvragen bij het WOZ-waardeloket. Op deze landelijke website zijn WOZ-waarden van woningen in geheel Nederland op te vragen.

Gaat u verkopen?

Eigenaar
Bent u op 1 januari eigenaar, dan betaalt u OZB-belasting voor dat jaar. Verhuist u later in het jaar? Dan ontvangt u geen geld terug. OZB is namelijk een tijdstipbelasting. Mogelijk kan uw notaris een verrekening opstellen. Dit moet u zelf regelen.

Gebruiker
Bent u op 1 januari gebruiker, dan betaalt u OZB-belasting voor dat jaar. Bent u na 1 januari géén gebruiker meer? Dan ontvangt u geen geld terug. OZB is namelijk een tijdstipbelasting.

Forensenbelasting

Wat is forensenbelasting?
Forensenbelasting is een belasting die u betaalt als u een gemeubileerde woning beschikbaar houdt. U staat niet ingeschreven in de gemeente. Denkt u hierbij vooral aan chalets, (recreatie)woningen en stacaravans.

Wie betaalt forensenbelasting?
U betaalt forensenbelasting wanneer u meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt voor uzelf, uw gezin zonder dat u in deze gemeente een hoofdverblijf heeft. Ook als u de woning niet gebruikt, moet u toch deze belasting betalen. Verhuurt u uw recreatiewoning? Dan betaalt u deze belasting waarschijnlijk niet, maar dan komt u in aanmerking voor toeristenbelasting. U dient hiervoor wel zelf contact op te nemen met Tribuut en aan Europarcs (?)  een kopie te sturen van de verhuurovereenkomst waaruit blijkt dat u niet meer dan 90 dagen de beschikking heeft over deze woning . Verkoopt u uw recreatiewoning? U heeft dan geen recht op teruggaaf.

Rioolheffing

Wat is rioolheffing?
De rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die wordt geheven om het behoud en beheer van de riolering te betalen. Met de inkomsten kan de gemeente ook de maatregelen betalen die nodig zijn om het grondwater op peil te houden en regenwater te verwerken.

Wie betaalt rioolheffing?
Eigenaren en/of gebruikers van een woning of bedrijfspand betalen rioolheffing.

Toeristenbelasting

Wat is toeristenbelasting?
Toeristenbelasting is een belasting voor aanbieders van overnachtingsmogelijkheden. Denk hierbij aan hotels, campings en bed en breakfast.

Wie betaalt toeristenbelasting?
U betaalt toeristenbelasting wanneer u een overnachtingsmogelijkheid biedt aan personen tegen betaling.

Welke belastingen betaalt u als eigenaar?

Eigenaren die hun chalet verhuren betalen de volgende belastingen.

 • Gecombineerde aanslag. Deze aanslag bestaat uit OZB en Rioolheffing. Gemiddeld € 450,- per jaar. (prijspeil 2020);
 • OZB afhankelijk van de waarde van je chalet en grootte van de kavel;
 • rioolheffing tot een waterverbruik tot 350 m3 is dit € 325,31 per jaar;
 • toeristenbelasting. Gemiddeld € 174,80 (prijspeil 2020).

Eigenaren die hun chalet niet verhuren betalen de volgende belastingen.

 • Gecombineerde aanslag. Deze aanslag bestaat uit OZB en Rioolheffing. Gemiddeld € 450,- per jaar. (prijspeil 2020);
 • OZB afhankelijk van de waarde van uw chalet en grootte van de kavel;
 • rioolheffing tot een waterverbruik tot 350 m3 is dit € 325,31 per jaar;
 • forensenbelasting. Gemiddeld € 342,- (prijspeil 2020).

Naast bovengenoemde belastingen betaald ieder eigenaar van een recreatiewoning inclusief grond ook waterschapsbelasting. Deze waterschapsbelasting wordt geïnd door het Waterschap (GBLT). Lochem valt onder het gebied Rijn en IJssel. Op de website van het Waterschap Rijn en IJssel kunt u de tarieven terug vinden.

U vindt hier het overzicht van de regionale belastingen die u betaalt.

Versie 1: 3 juni 2020.