aankoop chaletInformatie over het kopen van een recreatiewoning (ook wel genoemd vakantiewoning, vakantiehuis of chalet) op EuroParcs de Achterhoek, Ploegdijk 2 in Lochem.

De belangenvereniging van eigenaren van EurioParcs de Achterhoek wil u graag informeren over de aandachtspunten bij het aankopen van een recreatiewoning. Veel van de algemene informatie hebben wij samengesteld via een aantal websites.

Overweegt u een recreatiewoning te kopen op EuroParcs de Achterhoek dan zijn er veel zaken die aan de orde komen alvorens de koop bij een notaris bekrachtigd wordt.

EuroParcs de Achterhoek beschikt over een verkoopkantoor, dat is gevestigd naast de receptie bij de entree van het park. Dit kantoor vertegenwoordigt verschillende B.V.’s .

Er staan ook particuliere recreatiewoningen op het terrein te koop bij verschillende makelaars. Internet kan een hulpmiddel zijn om deze recreatiewoningen te vinden evenals de website van de belangenvereniging.

De verkoop van de recreatiewoningen valt niet onder het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Het type van de recreatiewoning, de plek enzovoorts zijn natuurlijk heel belangrijk in uw besluitvorming, maar er zijn veel meer zaken waar u rekening mee dient te houden.
 
De belangrijkste en eerste vraag bij een recreatiewoning kopen is: wat schaf ik nu precies aan? Met andere woorden, waar wordt u eigenaar van en als tweede vraag: hoe afhankelijk ben ik van het park?

Een ander belangrijk punt is met welk doel u de recreatie woning koopt:

 • als investering;
 • puur voor eigen gebruik;
 • om de woning te verhuren;
 • of een combinatie van de 3 punten.

Op het item verhuur komen we in een ander hoofdstuk terug.

Er zijn grofweg drie mogelijkheden bij de aanschaf: 

 • U koopt een recreatiewoning en koopt ook de grond waarop deze woning staat of komt te staan. Wij raden u aan om het kadaster in te schakelen om de juiste afmetingen te verifiëren;
 • U koopt een recreatiewoning en pacht de grond waarop deze woning staat of komt te staan; (Deze mogelijkheid wordt, voor zover ons bekend, sinds 2016 niet meer aangeboden door EuroParcs de Achterhoek. Deze optie komt u nog wel tegen, maar het gaat om een bijzondere situatie waarbij de grondeigenaar de rechten heeft bij de verkoop). De praktijk is dat u door de eigenaar van de grond (Europarcs) gevraagd wordt tegelijk, of tot een jaar daarna, de grond te kopen.
 • U koopt een recreatiewoning en een opstalrecht (dat is een eigendomsrecht) voor de woning (eventueel in combinatie met een huurovereenkomst). (Deze mogelijkheid wordt, zover ons bekend, niet meer door EuroParcs de Achterhoek aangeboden).

Voordat u tot koop overgaat, vraag ook naar de algemene voorwaarden van het park, dit is in één of meerdere documenten vastgelegd. Ook als u van een particuliere eigenaar koopt dan hoort dit bij de overdracht door de notaris toegevoegd te worden aan de koopovereenkomst. Een voorbeelddocument van de algemene voorwaarden inclusief het parkreglement is op onze website beschikbaar.

Noot: Er zijn verschillende combinaties van deze documenten in gebruik geweest in de afgelopen jaren

De voorlopige koopovereenkomst is van essentieel belang bij de aanschaf van de recreatiewoning. Alle voorwaarden die in dat document staan (ook de ontbindende), hebben een juridische waarde. In het bijzonder vragen wij hierbij uw aandacht voor het financieringsbeding. Besteed hierbij dan ook voldoende aandacht aan de punten die u van belang vindt en opgenomen wilt zien in dit contract. Dat zal de verkoper uiteraard ook doen.

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de recreatiewoning en de grond officieel aan u wordt overgedragen en dus ook op uw naam komt te staan. De leveringsakte wordt opgesteld door een notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. De leveringsakte wordt daarna door uzelf, de verkoper en de notaris getekend

De notaris is een neutraal persoon die de wettelijke aspecten bewaakt.

Hij of zij zal een aantal zaken controleren om er zeker van te zijn dat de levering goed gaat verlopen. Wanneer de notaris dit niet zou doen, bestaat de kans dat iemand een woning verkoopt die helemaal niet bevoegd is om het huis te verkopen, in dat geval kan dus ook niet geleverd worden.

De controles die de notaris onder andere uitvoert zijn:

 • Eigendom van de recreatiewoning;
 • Of er beslagen op de recreatiewoning rusten;
 • Of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan;
 • Of het perceel en de recreatiewoning goed zijn beschreven.

 

Als u niet voldoende thuis bent in deze materie is het raadzaam om een onafhankelijke recreatiemakelaar u te laten adviseren, of deze in te schakelen.

De vaste kosten die bij passeren van de koopakte voldaan dienen te zijn, worden zichtbaar gemaakt in de afrekening van de notaris. Denk hierbij aan overdrachtsbelasting, kosten van de leveringsakte, eventueel de kosten van de hypotheekakte en de feitelijke kosten van de notaris zelf.

Naast de kosten van de aankoop van de recreatiewoning zijn er ook andere kosten waar u rekening mee dient te houden zoals:

 • Gas, licht en water inclusief vastrechtkosten en onderhoud via EuroParcs de Achterhoek. Gas en licht kunnen ook via Netbeheerder Liander aangesloten worden. U heeft dan de keuze voor een eigen energieleverancier. In dit geval heeft u ook te maken met de aansluitkosten Dit dient u zelf te regelen;
 • Gemeentelijke belastingen (onroerend zaakbelasting (OZB), Rioolrechten, forensenbelasting en toeristenbelasting);
 • Waterschapsbelasting;
 • Verzekeringen voor opstal en inboedel. Deze premies zijn over het algemeen hoger dan van een woning waar u permanent in woont;
 • Parkkosten (als u niet van het park een recreatiewoning koopt, let dan op het kettingbeding uit de koopovereenkomst van de vorige eigenaar. In dit geval kunnen de parkkosten lager uitvallen als deze eigenaar de recreatiewoning al voor 01-01-2011 in zijn bezit had of zelf ook het kettingbeding heeft overgenomen);
 • Jaarlijkse bijdrage aan de noodzakelijke werkzaamheden. (dit is door de leden van de belangenvereniging afgekocht voor een vast bedrag over een periode van vijf jaar);
 • Slagboompas;
 • Huisvuilrechten. Dit geldt voor de kopers die na 2011 een recreatiewoning hebben aangekocht;
 • Maandelijkse kosten aansluiting TV en internet;
 • Onderhoudskosten tuin in het algemeen en bij verhuur in het bijzonder (dit komt nog terug in het hoofdstuk verhuur);
 • Administratiekosten van het park;
 • Jaarlijkse bijdrage voor de huur van de kavel waarop uw recreatiewoning staat, afhankelijk van de grootte van de kavel. Dit alleen als u geen eigenaar bent van de grond.
 • BTW verrekening. Dit is alleen van belang als u de recreatiewoning ook gaat verhuren. Dit punt wordt dan ook verder toegelicht onder het hoofdstuk “Verhuur” van de website.

De optelsom van deze kosten is deels vastgesteld in vaste bedragen en deels variabel, afhankelijk van het eigen recreatieve gebruik en/of bij verhuur. Op de website kunt u een overzicht aantreffen van de kosten zoals EuroParcs de Achterhoek deze jaarlijks aan de eigenaren doorberekent.

Gaat u de recreatiewoning na aankoop ook verhuren, dan zijn er ook andere kosten die we uitwerken bij het hoofdstuk verhuur.

Waar heeft u nog meer mee te maken bij het kopen van een recreatiewoning?

 • Hypotheek dan wel lening bij de aankoop;

Hier kan een recreatiemakelaar of financierder u in ondersteunen bij het maken van de juiste keuze;

 • Belastingaangifte. De WOZ waarde van uw recreatiewoning valt onder Box 3 in uw aangifte, want het gaat om vermogen;
 • Herstructurering van het park. Wat gebeurt er als de eigenaar van het park andere plannen heeft met het park, de zogenaamde herstructurering? Het kan namelijk zijn dat u de woning dan moet verwijderen of verplaatsen. Hoe lang van tevoren krijgt u dit te horen en krijgt u een vergoeding? Laat u informeren of hier plannen voor zijn en wat dan de mogelijke consequenties voor u kunnen zijn;
 • Kwaliteitseisen van een recreatiewoning;
  Een recreatiewoning is vaak snel en low-budget in elkaar gezet. Een dergelijke woning hoeft volgens de wet ook aan minder eisen te voldoen dan een ‘gewone’ woning. Een recreatiewoning valt niet onder het Bouwbesluit van de Rijksoverheid. Daarom is het erg belangrijk dat u de bouwkundige staat van de woning heel goed checkt of laat checken. Doet u dit niet, dan kan achteraf ineens blijken dat er nog veel aan moet gebeuren. Wij raden u aan een keuringsrapport op te laten maken en toe te voegen aan de akte van levering. Een specifiek aandachtpunt hierbij is de aanleg van de alle leidingen voor gas, licht, water en mediavoorzieningen.

Tot slot wensen wij u veel succes met de aankoop en het doorlopen van het aankoopproces van uw recreatiewoning.

Versie 4: 26 mei 2021