Rendement van uw recreatiechalet

Als u een recreatiewoning koopt als belegging en vervolgens ook verhuurt,  is moeilijk te doorgronden wat nu daadwerkelijk het rendement op uw geïnvesteerde vermogen is. Als u het heel simpel bekijkt: de verhuuropbrengsten minus alle kosten die u zelf maakt (bijvoorbeeld voor een hypotheek)  en welke het park en/of verhuurorganisatie rekent is € x. Dit bedrag gedeeld op uw totale investering (ex BTW) is het netto rendement.

Als eigenaar (of toekomstig eigenaar) van uw recreatiewoning neemt u zelf de beslissing om uw eigendom te gaan verhuren ( zie hiervoor ook het hoofdstuk “kopen”). Wij willen u graag informeren over alle punten die aan de orde komen, of kunnen komen, alvorens u besluit om tot verhuren over te gaan. Hiermee hopen wij dat u niet voor onverwachte gebeurtenissen komt te staan.